Search

برنامه مهاجرتی برای والدین و پدرو مادر بزرگ در کانادا !

برنامه مهاجرتی برای والدین و پدرو مادر بزرگ در کانادا !

اگر شهروند یا مقیم دائم کانادا هستید، ممکن است بتوانید از والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ خود حمایت مالی کنید تا به کانادا بیایند. از طریق برنامه پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ (PGP)، والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ شما اقامت دائم کانادا را دریافت خواهند کرد و ممکن است در نهایت بتوانند برای شهروندی کانادا درخواست دهند.در اخبار کانادا امروز درباره شرایط این برنامه مهاجرتی برای والدین و پدرو مادر بزرگ در کانادا گزارشی آماده کرده ایم.

برای واجد شرایط بودن برای PGP، حامیان مالی باید شرایط زیر را داشته باشند:

  • یک شهروند کانادایی، مقیم دائم کانادا، یا یک هندی ثبت شده تحت قانون هند کانادا باشید.
  • 18 سال یا بیشتر باشد
  • در کانادا اقامت داشته باشید
  • از حداقل سطح درآمد لازم (MNI) برای این برنامه برخوردار باشید و اثبات درآمد را به IRCC ارائه دهید
  • امضای تعهدی مبنی بر حمایت مالی از فرد تحت حمایت به مدت 20 سال و بازپرداخت هرگونه کمک های اجتماعی پرداخت شده به اعضای خانواده تحت حمایت برای مدت 20 سال.

اطلاعات مربوط به PGP 2023 هنوز منتشر نشده است.

در سال 2022، IRCC از 23100 حامی بالقوه دعوت کرد تا برای حمایت از والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود درخواست دهند.

طرح سطوح مهاجرت
هر سال، اداره مهاجرت، پناهندگان

در سال 2023، هدف تازه واردان کانادا 465000 ساکن دائمی جدید است. در سال 2024، کانادا پذیرای 485000 مهاجر و در سال 2025 هدف، 500000 ساکن دائم جدید دیگر است.

این طرح اهداف را بر اساس طبقه و طبقه بندی مهاجرت تعیین می کند. بر اساس PGP، IRCC قصد دارد از 28500 تازه وارد در سال 2023، 34000 تازه وارد در سال 2024 و 36000 نفر در سال 2025 استقبال کند.

و شهروندی کانادا (IRCC) یک طرح سطوح مهاجرت را منتشر می کند که از آن برای هدایت عملیات خود استفاده می کند.

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا