Search

الزام ارائه تست منفی کووید مسافران از چین به کانادا !

تاثیر مثبت واکسیناسیون کامل در برابر کووید_19!

در اخبار کانادا امروز درباره الزام ارائه تست منفی کووید مسافران از چین به کانادا گزارشی تهیه کرده ایم.کانادا برای مسافران هوایی از جمهوری چین به طور موقت به نتیجه آزمایش COVID-19 منفی نیاز دارد.این اقدام در واکنش به افزایش اخیر COVID-19 در این کشور انجام می شود.

از 5 ژانویه 2023، یک اقدام موقت جدید تمام مسافران هوایی ورودی بالای یک سال را ملزم به ارائه تست منفی کووید مسافران از چین به کانادا می‌کند تا قبل از سوار شدن به پرواز خود از جمهوری چین، هنگ کنگ یا ماکائو می کند.

به عنوان بخشی از این اقدام، برای اجرای یک دوره اولیه 30 روزه، کانادا ملزم است که نتیجه ارائه شده توسط مسافر که حداکثر دو روز قبل از تاریخ عزیمت مسافر انجام شده است را بررسی کند.به گفته دولت کانادا،این آزمایش می‌تواند آزمایش PCR، یا یک آزمایش آنتی ژن منفی باشد.

به جای نتیجه آزمایش منفی، دولت کانادا همچنین به مسافرانی که بیش از 10 روز قبل از حرکت تا 90 روز آزمایش مثبت داشته اند اجازه می دهد مدارک مثبت قبلی خود را ارائه دهند.مسافرانی که نتوانند نتیجه آزمایش منفی یا مستندات مربوط به نتیجه مثبت قبلی را ارائه دهند، از سوار شدن به هواپیما جلوگیری خواهد شد. علاوه بر این، اقدامات جدید برای همه مسافران هوایی ورودی از منطقه، صرف نظر از ملیت و وضعیت واکسیناسیون اعمال خواهد شد.

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا