Search

میزان رضایت از زندگی در کانادا !

میزان رضایت از زندگی در کانادا !

در دانستنی های کانادا امروز درباره میزان رضایت از زندگی در کانادا گزارشی تهیه کرده ایم.مرکز کیفیت زندگی Statistics Canada’s Canada’s Quality of Life با گردآوری داده ها از حدود 85 شاخص کلیدی، میزان رفاه کانادایی ها را نشان می دهد. در نهایت، تمام این اطلاعات به دولت فدرال کمک می کند تا تصمیمات سیاست گذاری و بودجه آینده را اتخاذ کند، اما در این میان، جستجو و دیدن اینکه مردم کجا بالاترین رضایت را از زندگی در کانادا دارند، جذاب است.

با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده از نظرسنجی اجتماعی کانادا، از پاسخ‌دهندگان نظرسنجی با استفاده از مقیاس 0 تا 10، که در آن 0 «بسیار ناراضی» و 10 «بسیار راضی» است،

بریتیش کلمبیا و انتاریو رهبران نارضایتی هستند.
در هر دو بریتیش کلمبیا و انتاریو، 27.7٪ از پاسخ دهندگان احساس کردند که از زندگی “بسیار ناراضی” هستند. در بریتیش کلمبیا ، افراد کمی بیشتر نسبت به انتاریو (41%)، که افراد بیشتری در طبقه متوسط قرار می‌گیرند، «بسیار راضی» (44.1%) ارزیابی کردند.در همین حال، کبک کمترین (15.6٪) افراد ناراضی را دارد و پس از آن برخی از استان های دریایی مانند نیوفاندلند و لابرادور (16.8٪) و PEI (16.8٪) قرار دارند.

استان های شرقی از نظر رضایت پیشتاز هستند

به طور کلی در کانادا، 45.8٪ از مردم در همه استان ها گزارش دادند که از زندگی “بسیار راضی” هستند، اما برخی از استان ها بهتر از بقیه هستند.با نگاهی به نقشه، واضح است که توزیع سطوح بالای رضایت بیشتر در بخش شرقی کشور کاهش می یابد. بریتیش کلمبیا، آلبرتا و انتاریو به دلیل داشتن افراد کمتری که بالاترین رده رضایت از زندگی را گزارش می‌کنند، برجسته هستند.

کبک (55.5٪) و نیوفاندلند و لابرادور (55.2٪) در رضایت از زندگی بالا هستند.رضایت از زندگی در کانادا با افزایش سن بهتر می شود.در این گزارش، داده ها بر اساس سن و جنسیت نیز تقسیم شده است. با نگاهی گسترده به این لینک، به نظر می رسد که گروه های سنی بالاتر (از سنین 55 تا 75 سال به بالا) سطوح بالاتری از رضایت از زندگی را گزارش می دهند.

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا