Search

مزایای جدید کارگران کانادا (CWB) از امروز پرداخت می‌شود!

مزایای جدید کارگران کانادا (CWB) از امروز پرداخت می‌شود!

طبق گفته دولت فدرال، کانادایی‌های واجد شرایط این هفته مقداری پول نقد اضافی از طریق مزایای کارگران کانادا (CWB) دریافت خواهند کرد.
CWB یک اعتبار مالیاتی قابل استرداد است که به افراد و خانواده های کم درآمد کمک می کند.در اخبار کانادا امروز درباره شرایط پرداخت این کمک هزینه گزارشی تهیه کرده ایم.

کانادایی‌های واجد شرایط از 28 ژوئیه اولین مزایای کارگران کانادا در سال مالی 2023-2024 را دریافت خواهند کرد. بر این اساس بیش از 4 میلیون کانادایی می‌توانند منتظر پول نقد اضافی بیشتری در حساب‌های خود باشند.

وزارت دارایی کانادا می‌گوید، این مزایا، که درآمد کانادایی‌های شاغل با درآمد کم و متوسط را افزایش می‌دهد، بر اساس درآمد گزارش شده در اظهارنامه مالیاتی سال قبل شامل تا 2616 دلار برای خانواده‌ها و تا 1518 دلار برای کارگران مجرد است.

در سال مالی جاری دو پرداخت مزایای کارگران دیگر کانادا یکی در اکتبر 2023 و دیگری در ژانویه 2024 صورت می‌گیرد.

به عنوان بخشی از این مزایای «افزایش یافته» کارگران کانادا، دولت فدرال سطح واجد شرایط بودن را در سال 2021 کاهش داد تا یک میلیون کارگر دیگر واجد شرایط دریافت آن شوند. این مزایا به علاوه کمک‌هزینه‌های دیگر از جمله کمک هزینه کودک کانادا، و کمک هزینه خرید مواد غذایی، از راهبردهای دولت کانادا برای کمک به کانادایی‌ها برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی است.

اگر درآمد سالانه در سال گذشته کمتر از مبالغ زیر باشد، فرد واجد شرایط دریافت مزایای کارگران کانادا خواهد بود:

  • خانواده دارای فرزند: 43212 دلار
  • خانواده بدون فرزند: 43212 دلار
  • افراد مجرد دارای فرزند: 43212 دلار
  • افراد مجرد بدون فرزند: 33015 دلار

استان‌های کبک و آلبرتا و قلمرو نوناووت سقف درآمدی مخصوص به خود را برای دریافت این مزایا دارند.

کریستیا فریلند، وزیر دارایی، در بیانیه‌ای درباره این موضوع گفت: «مزایای کارگران کانادا درآمد بیش از 4.2 میلیون کانادایی سخت‌کوش را افزایش می‌دهد» و افزود هیچ‌کسی که تمام وقت کار می‌کند نباید برای گذاشتن غذا روی میز یا پرداخت کرایه با مشکل مواجه شود.

پرداخت‌های بعدی در سال جاری برای 12 اکتبر و 12 ژانویه 2024 برنامه‌ریزی شده است.

شاغلینی که در سال گذشته مزایای کارگران کانادا را دریافت کرده‌اند به طور خودکار پرداخت‌های خود را دریافت خواهند کرد. دولت فدرال می‌گوید: «نیازی به درخواست نیست.»

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا