Search

ایجاد 35000 شغل جدید در کانادا !

ایجاد 35000 شغل جدید در کانادا !

در اخبار کانادا امروز درباره ایجاد 35000 شغل جدید در کانادا گزارشی تهیه کرده ایم.اقتصاد کانادا در ماه مارس در بحبوحه رشد شدید جمعیت، 35000 شغل ایجاد کرد و نرخ بیکاری را در نزدیک به پایین ترین سطح ثابت نگه داشت.در آخرین نظرسنجی نیروی کار، اداره آمار کانادا روز پنجشنبه گزارش داد که نرخ بیکاری برای چهارمین ماه متوالی به پنج درصد رسیده است.

دستاوردهای شغلی عمدتاً در بخش خصوصی به دست آمد. اشتغال در حمل و نقل و انبارداری، تجارت، ساختمان و سایر خدمات پشتیبانی و همچنین امور مالی، املاک و مستغلات، اجاره  افزایش یافته است.

در همین حال، مشاغل در ساخت و ساز، سایر خدمات و منابع طبیعی از بین رفت.

برندون برنارد، اقتصاددان ارشد در Indeed، گفت که این گزارش نشان می‌دهد که بازار کار همچنان خوب است.اما برنارد هشدار داد که تفسیر اعداد شغلی کمی مشکل است زیرا کانادا نیز شاهد رشد سریع جمعیت خود است.

آمار کانادا می گوید که جمعیت در ماه گذشته 0.3 درصد افزایش یافته است، در حالی که اشتغال 0.2 درصد افزایش یافته است.

از آنجایی که کارفرمایان اشتهای خود را برای استخدام حفظ کردند، دستمزدها در ماه مارس به رشد خود ادامه داد. میانگین دستمزد ساعتی 5.3 درصد به صورت سالانه افزایش یافت.

در پایین نرخ بیکاری در ماه گذشته به تفکیک استان آمده است (اعداد ماه قبل در پرانتز):

  •  Newfoundland and Labrador 10.3 per cent (9.9)
  •  Prince Edward Island 6.6 per cent (7.3)
  •  Nova Scotia 5.7 per cent (5.7)
  •  New Brunswick 5.8 per cent (6.3)
  •  Quebec 4.2 per cent (4.1)
  •  Ontario 5.1 per cent (5.1)
  •  Manitoba 4.7 per cent (4.7)
  •  Saskatchewan 4.7 per cent (4.3)
  •  Alberta 5.7 per cent (5.8)
  •  British Columbia 4.5 per cent (5.1)

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا