Search

حذف شرط تجربه کاری کانادایی برای مهندسان در انتاریو!

حذف شرط تجربه کاری کانادایی برای مهندسان در انتاریو!

در 23 مه در تورنتو، مونته مک ناتون، وزیر کار، مهاجرت، آموزش و توسعه مهارت های انتاریو اعلام کرد که مهندسین حرفه ای انتاریو (PEO) اولین انجمن حرفه ای در استان است که شرط تجربه کاری کانادایی برای مهندسان را از معیارهای درخواست خود حذف می کند.در اخبار کانادا امروز به بررسی حذف شرط تجربه کاری کانادایی برای مهندسان در انتاریو پرداخته ایم.

وزیر می گوید که حذف شرط تجربه کاری کانادا به متخصصان واجد شرایط کمک می کند تا به حرفه ای که برای آن آموزش دیده اند وارد شوند.

طبق آخرین الزامات تجربه کاری تحت PEO، داوطلبانی که برای مجوز درخواست می کنند باید بتوانند 48 ماه تجربه مهندسی قابل تایید و قابل قبول پس از فارغ التحصیلی را نشان دهند.

حداقل 12 ماه از این تجربه باید در حوزه قضایی کانادا تحت یک مهندس حرفه ای دارای مجوز باشد.

مک ناتون می گوید 300,000 شغل خالی در سراسر استان وجود دارد، از جمله هزاران شغل در زمینه مهندسی که می تواند میلیاردها شغل از دست دادن بهره وری را به همراه داشته باشد.این تغییر به دنبال قانون کار برای کارگران، 2021 است. بر اساس این قانون، مشاغل تحت نظارت، مانند مهندسی، باید شایستگی را به روشی بدون تبعیض ارزیابی کنند. این به این منظور است که اطمینان حاصل شود که تازه واردان می توانند حرفه خود را در انتاریو ادامه دهند.

رویدون فریزر، رئیس PEO گفت که 60 درصد از درخواست های مجوز دریافت شده هر ساله از مهندسین آموزش دیده بین المللی است. او می‌گوید که حذف شرط تجربه کاری کانادایی تضمین می‌کند که مهندسین بین‌المللی واجد شرایط سریع‌تر مجوز خواهند گرفت.طبق داده‌های PEO، تا سال 2019، 85649 مهندس دارای مجوز در انتاریو بودند. با 24258 نفر ثبت نام در این حرفه، دومین تعداد اعضای آموزش دیده بین المللی را دارد.

این استان می‌گوید که حذف شرط تجربه کاری به متخصصان واجد شرایط کمک می‌کند تا در عین حفظ مجوز و الزامات آزمون انتاریو، شغل خود را دنبال کنند.

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا