Search

چه کسی کانادا را کشف کرد ؟

دعوت 1500 کاندید در دور سوم دعوتنامه های اکسپرس انتری این هفته

یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که کبکی ها بیشتر تمایل دارند در جواب سوال چه کسی کانادا را کشف کرد ؟ ، بگویند ژاک کارتیه – یا حتی کریستف کلمب کانادا را کشف کرد ،در مقایسه با بقیه کشور که به مردم بومی اشاره می کنند.نتایج بر اساس یک مطالعه اینترنتی است که شرکت نظرسنجی Leger برای انجمن مطالعات کانادایی از 8 تا 10 ژوئیه انجام داد و در آن مجموعه ای از سؤالات در مورد روایت های تاریخی در این کشور پرسید.

در این نظرسنجی از 1764 کانادایی نظرسنجی صورت گرفته است.این نظرسنجی نشان داد که که سوال  “چه کسی کانادا را کشف کرد”، 21 درصد از کل پاسخ دهندگان، افراد بومی را نام بردند.حدود 16 درصد نام ژاک کارتیه، کاشف فرانسوی را که در سال 1534 چندین سفر به سواحل و آبراهه های کشور داشت، مطرح کردند.

همچنین که 15 درصد دیگر از پاسخ دهندگان گفتند که نمی دانند.برخی نیز جواب های ترکیبی از وایکینگ ها، کریستوفر کلمب و ساموئل دو شامپلین، کاشف دیگری که برای تأسیس کبک و کمک به استعمار منطقه برای فرانسه دادند.

مفهوم “کشف” مفهومی است که اخیراً  در سفر پاپ به چالش کشیده شده است.این نظرسنجی نشان می‌دهد که بین نحوه برخورد ساکنان کبک و سایر نقاط کشور با این سوال که “چه کسی کانادا را کشف کرد” تفاوت وجود دارد.این گزارش گزارش می دهد که 46 درصد از کبکی ها به کارتیه برای کشف کانادا اعتبار می دهند، در مقایسه با 11 درصد در استان که افراد بومی را انتخاب کردند.

در مقابل، نتایج نشان می دهد که 20 درصد یا بیشتر از پاسخ دهندگان در سراسر بریتیش کلمبیا، آلتانیک کانادا، آلبرتا و انتاریو مردم بومی را انتخاب کرده اند، در حالی که کمتر از 10 درصد از کارتیه را انتخاب کرده اند.

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا