Search

توافق تاریخی در کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد در مونترال !

توافق تاریخی در کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد در مونترال !

در اخبار کانادا امروز درباره توافق تاریخی و حیاتی کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد در مونترال گزارشی تهیه کرده ایم . مذاکره کنندگان در اوایل روز دوشنبه در کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد به توافقی تاریخی دست یافتند که نشان دهنده مهم ترین تلاش برای حفاظت از زمین ها و اقیانوس های جهان و تامین مالی حیاتی برای حفظ تنوع زیستی در کشورهای در حال توسعه است. چارچوب جهانی در روزی ارائه می شود که کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد یا COP15 قرار است در مونترال به پایان برسد.

مهمترین بخش این توافقنامه، تعهد به حفاظت از 30 درصد از زمین و آب است که تا سال 2030 برای تنوع زیستی مهم در نظر گرفته می شود. در حال حاضر، 17 درصد از مناطق خشکی و 10 درصد از مناطق دریایی محافظت می شوند.این پیش نویس همچنین خواستار جمع آوری 200 میلیارد دلار تا سال 2030 برای تنوع زیستی از طیف وسیعی از منابع و تلاش برای حذف تدریجی یا اصلاح یارانه ها است که می تواند 500 میلیارد دلار دیگر برای طبیعت فراهم کند.

به عنوان بخشی از بسته مالی، این چارچوب خواستار افزایش سالانه حداقل 20 میلیارد دلاری تا سال 2025 است که به کشورهای فقیر می رسد. این رقم تا سال 2030 هر سال به 30 میلیارد دلار افزایش می یابد.

وزرا و مقامات دولتی از حدود 190 کشور عمدتاً توافق کرده اند که حفاظت از تنوع زیستی باید یک اولویت باشد، و بسیاری این تلاش ها را با مذاکرات آب و هوایی که ماه گذشته در مصر به پایان رسید، مقایسه می کنند.تغییرات اقلیمی همراه با از دست دادن زیستگاه، آلودگی و توسعه، تنوع زیستی جهان را تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که یک تخمین در سال 2019 هشدار داد که یک میلیون گونه گیاهی و جانوری در عرض چند دهه با انقراض روبرو می شوند .

در این گزارش آمده است که انسان ها به طور معمول از حدود 50000 گونه وحشی استفاده می کنند و از هر 5 نفر جمعیت 8 میلیاردی جهان، 1 نفر برای غذا و درآمد به این گونه ها وابسته است.اما آنها نزدیک به دو هفته تلاش کردند تا در مورد اینکه این حفاظت چگونه به نظر می رسد و چه کسی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد، به توافق برسند.

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا