Search

کشف سیاره فراخورشیدی توسط دانشمندان کانادایی !

جهان آبی فرا خورشیدی

تیمی از محققان به رهبری یک دانشجوی دکتری دانشگاه مونترال، سیاره فراخورشیدی را در خارج از منظومه شمسی کشف کرده است که دارای پتانسیل حیات است و معتقدند که کاملاً از آب پوشیده شده است.

این سیاره فراخورشیدی TOI-1452 b نام دارد و به دور دو ستاره در صورت فلکی نه چندان دور دراکو، در فاصله حدود 100 سال نوری از زمین، می‌چرخد.

تلسکوپ فضایی TESS ناسا، که به طور منظم آسمان را برای سیارات یه امید کشف حیات رصد می‌کند، ابتدا به سمت این سیاره سیگنالی ارسال کرد، اما این چارلز کادیو از دانشگاه مونترال و تیمش بودند که اندازه و شعاع سیاره را تأیید کردند. بیش از 50 ساعت طول کشید تا تأیید کنند این سیاره مملو از آب تقریباً 5 برابر زمین است.

تجزیه و تحلیل‌های بیشتر تأیید کرد اگرچه این سیاره بسیار بزرگتر از زمین است، اما چگالی آن بسیار کمتر است، که نشان می‌دهد آب می‌تواند نسبت زیادی از جرم آن را تشکیل دهد.

اگرچه آب 70 درصد از سطح زمین را پوشانده است، اما کمتر از 1 درصد از جرم آن را تشکیل می‌دهد. در مقایسه، محققان معتقدند سیاره TOI-1452 b مشابه قمرهای مشتری گانیمد و کالیستو و قمرهای زحل، تایتان و انسلادوس، 30 درصد از جرم آن آب باشد.

تلسکوپ PESTO با وضوح بالا رصدخانه نقش اساسی در  کشف این سیاره فراخورشیدی ایفا کرد و شعاع این سیاره و اینکه به دور یک منظومه شمسی دوتایی می چرخد ​​را تأیید کرد. زمان در این سیاره به سرعت می گذرد – یک سال فقط 11 روز است.فناوری کانادایی نقش بزرگتری را ایفا کرد زیرا این تیم از SPIRou استفاده کرد، ابزاری که تا حدی در کانادا طراحی شده و ستاره‌های کم جرم را اندازه‌گیری می‌کند.

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا