Search

B.C Town رکورد دمای 105 ساله را شکست !

کاهش دما در کانادا

بیش از دوازده رکورد دما در روز چهارشنبه با ورود توده هوایی قطب شمال بر فراز استان شکسته شد.

داده های اولیه به اشتراک گذاشته شده توسط Environment Canada نشان می دهد که 17 رکورد به دلیل دمای پایین صبح سقوط کرده است.

در صبح روز چهارشنبه دمای آن شهر-7.7 C.  کاهش یافت. رکورد قبلی-7.2 C در سال 1917 ثبت شد.

مشاوره محیط زیست کانادا گفت که انتظار می رود پس از آن، “روند گرمایش تدریجی” در آخر هفته آغاز شود.

توصیه می شود اگر با ماشین به سفر جاده‌ای می‌روید، کیت اورژانس و تلفن همراه را به همراه خود ببرید و با یک فرد همراه مسافرت کنید.قبل از سفر با ماشین آن را معاینه فنی کنید، باک بنزین را پر نگهدارید و بنزین اضافی به همراه داشته باشید.

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا