Search

کوتاه ترین روز ثبت شده برای کره زمین !

کوتاه ترین روز ثبت شده برای کره زمین !

زمین با شکستن رکورد قبلی در سال 2020، کوتاه ترین روز ثبت شده خود را در اواخر ژوئن به پایان رساند.این گزارش که در 27 جولای توسط وب‌سایت  timeanddate.com منتشر شد، که می‌گوید که زمین در 29 ژوئن یک چرخش را در 1.59 میلی‌ثانیه کمتر از 24 ساعت انجام داد.

بر اساس این گزارش، از زمانی که دانشمندان شروع به استفاده از ساعت های اتمی برای اندازه گیری سرعت چرخش سیاره کردند، این کوتاه ترین روز برای این سیاره بود.زمان ها بر اساس داده های ارائه شده توسط سرویس بین المللی چرخش و سیستم های مرجع است.

این گزارش می‌افزاید که این سیاره در هر قرن یک چرخش چند میلی ثانیه یا بیشتر طول می‌کشد.با این حال، در این الگوی کلی، سرعت چرخش در نوسان است.از یک روز به روز دیگر، زمانی که زمین برای تکمیل یک چرخش طول می کشد، کسری از میلی ثانیه بالا یا پایین می رود.

این رکورد در حالی است که به نظر می رسد زمین در سال های اخیر سریعتر می چرخد.آخرین رکورد ثبت شده برای کوتاه ترین روز در 19 جولای 2020 با چرخش زمین 1.47 میلی ثانیه کمتر از 24 ساعت به ثبت رسید. این وب سایت همچنین گزارش داد که سال 2020 دارای 28  تا روز کوتاه ثبت شده از دهه 1960 بوده است.

در سال 2021، زمین در 9 جولای برای کوتاه ترین روز آن سال، 1.46 میلی ثانیه سریعتر از 24 ساعت چرخید.

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا