Search

موج ششم احتمالی COVID-19 در کبک !

اگرچه موارد و بستری شدن در بیمارستان در کبک در حال افزایش است، اما بهداشت عمومی می گوید خیلی زود است که آن را موج ششم COVID-19 بنامیم.

به گفته دکتر لوک بویلئو، مدیر موقت بهداشت عمومی، هیچ برنامه ای برای بازگرداندن اقدامات بهداشتی در آینده نزدیک وجود ندارد، اما وضعیت به دقت تحت نظر خواهد بود.

همچنین افزود این اقدامات سورپرایز نیستند و به دلیل لغو محدودیت ها همچنین انتظاری میرود.

تقریباً 8600 کارمند مراقبت های بهداشتی به دلیل بیماری از کار غایب هستند که نسبت به هفته گذشته 60 درصد افزایش داشته است.اکثریت قریب به اتفاق آن به دلیل COVID-19 است.

این استان همچنان قرار است تا اواسط آوریل اجبار ماسک را لغو کند، اگرچه در صورت ادامه روند رو به کاهش این وضعیت ممکن است تغییر کند.

بهداشت عمومی در حال آماده سازی یک کمپین تقویت کننده برای دوز چهارم واکسن ها است، در ابتدا برای کسانی که بیشتر در معرض خطر هستند، مانند کسانی  که در مراکز مراقبت ، خانه  سالمندان، افراد دارای نقص سیستم ایمنی و افراد مسن هستند.

کبک روز جمعه 2203 مورد مثبت جدید از ویروس را گزارش کرد، اگرچه این تعداد احتمالاً بیشتر بود زیرا آزمایش‌های PCR برای عموم مردم در دسترس نیست.

با نرخ مثبت آزمایش 16.3 درصد، این سومین روز متوالی بود که تعداد موارد روزانه از 2000 گذشت.

 

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا