Search

فاضلاب تنها ابزار قابل اعتماد برای تشخیص کرونا !

با دسترسی محدود به آزمایش (PCR) در استان‌های سراسر کشور، دریافت تصویر بالینی دقیق و آمار درست از شیوع COVID-19 در ماه‌های اخیر به‌طور زیادی دشوار شده است.فاضلاب واقعاً یکی از تنها ابزارهای قابل اعتماد ما برای تعیین آنچه از نظر شیوع جامعه در حال وقوع است می باشد.

آژانس بهداشت عمومی کانادا از پاییز 2020 نمونه‌های فاضلاب را برای رهگیری و نظارت بر ویروس SARS-CoV-2 که عامل کووید است، مورد مطالعه قرار داده است. الیزابت ادواردز، استاد گروه مهندسی شیمی و شیمی کاربردی در دانشگاه تورنتو که همچنین عضو تیم تحقیقاتی جمع‌آوری اطلاعات فاضلاب تورنتوی بزرگ است توضیح می‌دهد که این فرآیند شامل اندازه‌گیری غلظت مواد ژنتیکی کووید 19 در فاضلاب است.

مطالعات نشان داده است که اثراتی از RNA ویروس کرونا را می‌توان در مدفوع بیماران مبتلا به کووید ‌19 شناسایی کرد، به این معنی که که هنگام دفع مواد زائد، ویروس را دفع می‌کنند. با جمع‌آوری نمونه‌ها از سیستم فاظلاب می‌توان به درک درستی از شیوع سطح جامعه دست یافت. نمونه ها معمولاً سه بار در هفته جمع آوری می‌شوند.

مطالعات نشان داده است که رگه‌هایی از اسید ریبونوکلئیک SARS-CoV-2 (RNA) را می‌توان در مدفوع بیماران مبتلا به کووید-19 شناسایی کرد، به این معنی که این امکان وجود دارد که هنگام دفع مواد زائد، ویروس را دفع کنند.

پس از جمع آوری داده ها، نتایج به طور منظم به واحدهای بهداشت عمومی گزارش می شود. به گفته سرووس، روش‌ها ممکن است از استانی به استان دیگر کمی متفاوت باشد، اما هدف شناسایی سطوح COVID-19 موجود است.

 

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا