Search

شهرهای کانادا در بین مقاصد دوستانه برای LGBTQ+ در جهان !

شهرهای کانادا در بین مقاصد دوستانه برای LGBTQ+ در جهان

در دانستنی های کانادا امروز درباره رتبه بندی شهرهای کانادا در بین مقاصد دوستانه برای LGBTQ+ در جهان گزارش تهیه کرده ایم.دو شهر کانادا به تازگی در بین 20 مقصد برتر دوستدار LGBTQ+ در جهان رتبه بندی شده اند. با نزدیک شدن به ماه pride، بسیاری از کانادایی ها در جشن هایی که از جامعه در شهرهای سراسر کشور حمایت می کند، شرکت خواهند کرد. در اینجا آمده است که چه شهرهایی در این فهرست قرار گرفتند.سایت کروز Planet Cruise، صد شهر را در سراسر جهان که مقاصد دوستانه LGBTQ+ هستند بررسی کرده و آنها را رتبه بندی کرده است.

رتبه بندی هر شهر با عوامل مختلفی تعیین شد:

شاخص ایمنی
قوانین ازدواج
قوانین فرزندخواندگی
تعداد کلاب های  LGBTQ+ – (برای تعیین از TripAdvisor استفاده شده است)

با توجه به این رتبه بندی، دو شهر کانادایی که در این فهرست قرار گرفتند، تورنتو و ونکوور هستند.

از بین 20 شهر، تورنتو در رتبه پانزدهم و ونکوور در رتبه هفدهم قرار گرفت. با این حال، هر دو شهر بالاترین رتبه را از نظر «شاخص ایمنی» داشتند، هر دو با 383 امتیاز باشند.

بر اساس اینفوگرافیک، شهرها به دلیل تعداد بارهای  LGBTQ+ موجود امتیاز از دست دادند. در مقایسه، نیویورک سیتی در مجموع 27 و تورنتو 7 و ونکوور 4 وجود دارد.

برای اطلاع کامل از این رتبه بندی در این لینک ببینید.

 

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا