Search

خدمات بهداشتی درمانی برای مقیم موقت کانادا

شرایط اعطای بیمه خدمات درمانی برای مقیم موقت با مجوز کار

یک مقیم موقت که دارای مجوز کار معتبر برای حداقل بازه زمانی مورد تایید است و قرار است در همان مدت زمان در استان یا ناحیه مربوطه حضور داشته و کار کند، معمولا برای طرح های درمان و بهداشتی آن ناحیه و منطقه مورد تایید قرار می گیرد. حداقل زمان لازمه در نواحی مختلف بین ۶ تا ۱۲ ماه متغیر است.

علاوه بر این استثناها و موارد خاصی نیز مرتبط با برخی از انواع خاص مجوز های کاری وجود دارند. کیس های متغیر به قدری زیاد هستند که نمی توان همه را در اینجا ذکر کرد اما برای مثال در برخی استان های خاص، کسی که دارای ویزا یا مجوز تعطیلات شغلی (Working Holiday) است باید به مرکز سلامت و بهداشت به همراه مجوز خود مراجعه کند و یک کپی از قرارداد کاری خود را که نشان دهنده مینیموم زمان کار و حضور در آن ناحیه است نیز به همراه داشته باشد.

شرایط اعطای خدمات بهداشتی درمانی کانادا با ویزای تحصیلی

شرایط برای دارنده های ویزای تحصیلی کانادا  نیز دارای متغیرات بسیار زیادی در مناطق مختلف کشور کانادا در زمینه تایید صلاحیت برای خدمات درمانی است.برخی از حوزه های قضایی خاص در همین زمینه شامل موارد زیر می شوند:

هرگز خدمات بهداشت و درمانی به دانشجویان و دانش آموزان بین المللی ارائه نمی شود.

خدمات درمانی تنها به دانشجویانی ارائه می شود که در برنامه های تحصیلی طولانی تر از ۱۲ ماه شرکت کرده اند.

تنها زمانی یک دانشجو تحت پوشش قرار می گیرد که با مجوز تحصیلی خود به مدت ۱۲ ماه ادامه دار در استان یا ناحیه مربوطه حضور داشته باشد.

پس از طی شدن دوره انتظار قضایی خیلی زود دانشجویان تحت پوشش درمانی و بهداشتی قرار می گیرند. در صورتی که آن ها دارای یک مجوز تحصیلی معتبر برای شش ماه یا بیشتر باشند.

 

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا