Search

تورنتو و ونکوور جز 10 شهر برتر امریکای شمالی در Tech Talent !

تورنتو و ونکوور جز 10 شهر برتر امریکای شمالی در Tech Talent !

برای یک سال متوالی دیگر، اکوسیستم استعدادهای فناوری تورنتو و  ونکوور در رتبه‌بندی سالانه برجسته CBRE از 50 بازار فناوری آمریکای شمالی ارتقا یافته است.تورنتو اکنون در رتبه سوم  و ونکوور اکنون در رتبه هشتم آمریکای شمالی قرار دارد – از رتبه 28 در سال 2018، دوازدهم در سال 2019 و 2020، و یازدهم در سال 2021. برای رتبه بندی سال 2022، ونکوور درست پس از بوستون و جلوتر از دالاس/فورث ورث قرار دارد.

رتبه بندی CBRE بر اساس 13 معیار است که عمق، سرزندگی و جذابیت هر بازار را برای شرکت هایی که به دنبال استعدادهای فناوری هستند و برای کارمندان حوزه فناوری که به دنبال کار هستند اندازه گیری می کند.این شامل تمرکز فناوری است که به معنای خوشه‌بندی کارکنان فناوری، هزینه‌های نیروی کار و اجاره‌های دفتر است. داده های مورد استفاده برای رتبه بندی سال 2020 بر اساس داده های سال 2021 است.

سانفرانسیسکو در صدر فهرست CBRE قرار دارد و پس از آن سیاتل و تورنتو قرار دارند که در مقایسه با رتبه بندی سال 2021 یک پله صعود کردند.

برای دوره بین 2016 (سالی که CBRE تجزیه و تحلیل بازار فناوری خود را آغاز کرد) تا 2021، ونکوور بالاترین درصد رشد تعداد کارمندان فناوری را در بین 50 شهر داشت – با رشد 63 درصدی. پس از آن تورنتو با 44 درصد و کبک سیتی با 43 درصد قرار داشتند.

از نظر هزینه برای ایجاد یک شرکت فناوری در یک شهر، هر هشت شهر کانادا کمترین هزینه را در بین 50 شهر آمریکای شمالی تجزیه و تحلیل شده دارند که البته تا حدی به دلیل نرخ ارز می باشد.

درذ این رتبه بندی اتاوا جایگاه سیزدهم ،مونترال پانزدهم ،کلگری بیست و هشتم ،ادمونتون سی و پنجم و کبک سی و نهم می باشد.

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا