Search

تحریم ده ها هزار مقامات جمهوری اسلامی توسط کانادا !

تحریم ده ها هزار مقامات جمهوری اسلامی تویط کانادا !

در دانستنی های کانادا امروز پرشین برد راجع به تحریم ده ها هزار مقامات جمهوری اسلامی توسط کانادا پرداخته ایم.ده ها هزار مقامات جمهوری اسلامی ، از جمله بسیاری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اکنون از ورود به کانادا منع شده اند.مارکو مندوسینو، وزیر امنیت عمومی کانادا می گوید که کانادا جمهوری اسلامی ایران را به عنوان رژیمی معرفی کرده است که دست به تروریسم و ​​نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر می زند.

مارکو مندوسینو، وزیر امنیت عمومی کانادا می گوید که کانادا جمهوری اسلامی ایران را به عنوان رژیمی معرفی کرده است که دست به تروریسم و ​​نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر می زند.همچنین اعلام کرد عواقب آن شدید خواهد بود. کسانی که تحت قانون حفاظت از مهاجرت و پناهندگان فهرست شده اند، برای همیشه غیرقابل پذیرش هستند و هیچ پناهگاه امنی در کانادا ندارند.این شدیدترین تحریمی است که تاکنون علیه رژیم ایران اعمال شده است. ما به دفاع از حقوق زنان و مبارزه برای عدالت از طرف خانواده های PS752 ادامه خواهیم داد. مندوسینو می گوید، کانادا چراغ راه حقوق بشر در سراسر جهان خواهد بود.

در ماه سپتامبر، نخست وزیر جاستین ترودو قصد خود را برای تحریم افراد و نهادهای ایرانی دیگر اعلام کرد.از زمان این اعلامیه تاکنون، کانادا 52 فرد حقیقی و 18 نهاد ایرانی را تحریم کرده است.

جهت اطلاع از دانستنی های کانادا در وبسایت پرشین برد بحوانید .

 

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا