Search

ایجاد 337000 شغل در فوریه

از شروع همه گیری کووید19 در کانادا ،بسیاری از افراد شغل های خود را از دست دادند .

این اتفاق در شروع اومیکرون نیز به دلیل دور کاری شدن برخی از شغل ها و همچنین اعمال محدودیت ها تشدید شد.

اقتصاد در فوریه 337000 شغل ایجاد کرد و نرخ بیکاری به سطح قبل از پاندمی کاهش یافت .

آمار کانادا می گوید که اقتصاد در ماه فوریه 337000 شغل ایجاد کرد که بیش از جبران از دست دادن 200000 شغل در ژانویه بود و این سبب شد که  نرخ بیکاری به زیر سطح قبل از پاندمی تغییر یافت .

نرخ بیکاری در ماه فوریه به 5.5 درصد در مقایسه با 6.5 درصد در ماه اول سال کاهش یافت.

این کمترین میزان از زمانی است ،که در فوریه 2020، درست قبل از شروع پاندمی کووید-19، 5.7 درصد بود.

همچنین می گوید نرخ بیکاری در ماه گذشته 7.4 درصد بود.

آمار کانادا همچنین اعلام کرد نسبت جمعیت در سن کار دارای شغل در ماه فوریه به 61.8 درصد افزایش یافته است که اولین بار است که این نرخ به سطح قبل از پاندمی خود باز می گردد.

به طور کلی، این آژانس می گوید که نیروی کار در فوریه 1.9 درصد یا 369100 شغل بود که بالاتر از سطح ثبت شده در فوریه 2020 بود.

 

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا