Search

افزایش جریان هفته کاری 4 روزه در کانادا !

افزایش جریان هفته کاری 4 روزه در کانادا !

در اخبار کانادا امروز درباره افزایش تمایل شرکت ها به برگزاری هفته کاری 4 روزه در کانادا گزارشی تهیه کرده ایم.تحقیقات جدید نشان می دهد که یک هفته کاری 4 روزه در کانادا ممکن است در حال افزایش و فراگیر شدن در شرکت های بزرگ کانادایی باشد، زیرا مکان های کاری همچنان به تنظیم برنامه ها و شرایط کاری پس از همه گیری ادامه می دهند.یک نظرسنجی توسط شرکت استخدامی رابرت هاف نشان داد که 91 درصد از مدیران ارشد شرکت‌کننده در نظرسنجی گفتند که از یک هفته کاری چهار روزه برای تیم خود حمایت می‌کنند.

اکثر مدیران همچنین پیش بینی می کنند که شرکت آنها طی پنج سال آینده به یک هفته کاری کوتاه تر تبدیل شود.در میان کارگران شرکت‌کننده در نظرسنجی، تقریباً سه‌چهارم گفتند که در ازای یک روز تعطیلی اضافی در هفته، چهار روز 10 ساعته وقت خواهند گذاشت.این تحقیق نشان داد که ارائه گزینه هفته کاری 4 روزه در کانادا به کارگران می تواند از حفظ، بهره وری و رفاه کارکنان حمایت کند.

در حالی که کارگران شیفتی مانند پرستاران و افسران پلیس مدت‌ها هفته‌های فشرده کار کرده‌اند، همه‌گیری کووید-19 فرهنگ محل کار و فراگیر بودن ساعت کاری 9 تا 5  در روز و پنج روز در هفته در یک اداره را متزلزل کرد.

در حالی که یک هفته کاری چهار روزه ممکن است برای برخی افراد و سازمان‌ها مناسب باشد، ولی راه‌حلی است که برای همه نیست.یک هفته کاری چهار روزه می تواند به معنای دو چیز متفاوت باشد: یک هفته فشرده یا یک هفته کاهش یافته.

مک وانل گفت، کاهش یک هفته کاری به چهار روز، حتی اگر هر روز به‌جای هشت ساعت، به طور رسمی 10 ساعت باشد، به سلامت جسمی و سلامت روان بسیاری از کارگران کمک می‌کند.همچنین، 49 درصد بهبود بهره وری را گزارش کردند در حالی که 46 درصد گزارش کردند که علیرغم کاهش هفته کاری به همان سطح بهره وری دست یافته اند.

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا